Sebahattin Devecioğlu

Sebahattin Devecioğlu

Yerelde Spor

Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu, "Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve koşulların sağlanması;  Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için, spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği imkanların sağlanması"; başlıkları altında "Tüm kent sakinlerinin, eğlence, dinlence ve spor faaliyetlerinde yer alma Spor alanlarının sağlıklı ve güvenlikli olarak tasarlanması, Her kent sakininin kişisel potansiyelleri doğrultusunda istediği sporu yapma hakkı" nı vatandaşlara sağlamayı şart koşmuştur...

Türkiye de ise; Belediyeler halkın spor ihtiyacını karşılamada önemli sorumluluklar üstlenmiştir.; 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı "Büyükşehir Belediyesi kanunun" da ; Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumluluklarını belirleyen 7. maddesinin, m bendinde;  "Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar....... , spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek". görev olarak verilmiştir.

Aynı kanunun 15.maddesinde; "Büyükşehir belediye meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir....... eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur" ifadesine yer verilmiştir.

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkilerini belirleyen kısmın; (d) maddesinde; Birinci fıkrada "Belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar,gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak;sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile...........işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak". Olarak düzenlenmiştir.

Büyükşehir belediyelerinin gelirlerini  düzenleyen 23. maddesinin, (d) bendinde;  Büyükşehir belediyesine bırakılansosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları". Büyükşehir belediyelerinin giderleri düzenleyen 24 maddesinin (o) bendinde ise ;  "Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler". Olarak düzenlenmiştir.

27. maddesinde; "Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir" ifadelerine yer verilmiştir.

13 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununu yürürlükten kaldırarak yeni düzenlemelere gidilmiş ve Gençlik ve Spor hizmetlerine ilişkin olarak ; Belediyenin görev ve sorumlulukları başlığı adı altında ;5393 SayılıBelediye Kanunun 14. maddesinin, Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; (a) bendinde; ....... gençlik ve spor; sosyal hizmet...........meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır...ifadelerine yer verilmiş, (b) bendinde  ise ; "..........Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir". Düzenlemesi yapılmıştır......

Aynı kanunun 18 maddesinin (p)bendinde  Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Belediye hizmetlerine gönüllü katılım başlığında;  77. Maddesinde ise Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre,........hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular" şeklinde bir çok görevi spor hizmetleri  adına üstlenmiştirler......

Bütün bunların yanı sıra ; 3289 sayılı "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu"nun 14. maddesinde, "spor tesisi yaptırmak ve il bütçesine katkıda bulunmak" yine belediyelere verilen görevlerdendir. Ayrıca,  2.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununda; il özel idaresinin spora ilişkin  görev ve sorumlulukları  ,Madde 6 da,  İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;  (a) bendinde ; "Sağlık, Gençlik ve spor......" ...Madde 65 de. İse;  "İl özel idaresi sağlık, eğitim, spor, ........ yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.". şeklinde yerel yönetimlere  spora ilişkin görevler verilmiştir....

Fakat yerel yönetimlerle ilgili kanunlar çerçevesinde,  uygulamada gözle görülen bir çok eksiklikler ve ihmaller, Türk sporunun gelişimi adına yetersiz kalmıştır........

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.