Sebahattin Devecioğlu

Sebahattin Devecioğlu

SPOR KULÜPLERİNİN GELECEĞİ

Spor kulüpleri, sporun en önemli kurumu ve başlıca birimi olarak görev yapmaktadırlar. Spor kulüpleri insanların, yöneticilerin, üyelerin, sporcuların teknik heyetin bir amaç etrafında bir araya geldiği sporculara, sporu bilimsel olarak öğreten ve uygulatan kuruluşlar olarak da ifade edilmektedir. Spor kulüpleri dernek ve şirket olmak üzere iki farklı tüzel kişiliğe sahiptirler. Dernekler kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmasına karşılık, şirketler tamamen kar amacına yönelik tüzel kişilerdir.


Türkiye de Spor kulüplerinin görev yetki ve sorumlukları, 04.11.2004 tarihinde, 5253 sayılı dernekler 14. maddesinde, “Gençlik ve Spor Kulüpleri” başlığı altında düzenlenmiştir.
Ayrıca spor kulüpleri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce; 8.7.2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü; “Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği”ne göre işlem görmekte olup, ilgili yönetmelik, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 14 üncü maddesi ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanarak, “Gençlik kulübü, spor kulübü, gençlik ve spor kulübü adını alan derneklerin organlarının teşkili, görev ve yetkileri, denetimleri, yapılacak yardımların şekil ve şartları, üst kuruluş oluşturmaları, gençlik ve spor faaliyetlerini yürüteceklerin nitelikleri ile kulüplerin kayıt ve tesciline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir”. Şeklindeki hükümlere göre işlem görmektedirler.


Şimdi gündemde spor kulüplerini dernekler yasasının dışında, yeni bir yasal statüye kavuşturulması söz konusu. Yeni spor kulüpleri yasa tasarısının genel gerekçeleri arasında; 
Spor Kulüplerinin yapılarına uygun özel kanunlarının bulunmaması ve bunların Dernekler Kanununa tabi olmaları sebebiyle uygulamada zorluklarla karşılaşılmaktadır. Mevcut yapı ile ülkemizdeki kulüpleşme düzeyi uluslararası standartlara ulaşamamıştır. Yapılan bu düzenleme ile kulüplerin çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturulması, ülkemizde uluslararası düzeyde kulüpleşmenin sağlanması amaçlanmıştır.


Tasarıda ayrıca yapılan düzenleme ile spor kulüpleri Dernekler Kanunu kapsamından çıkarılarak bu kanun kapsamında özel olarak düzenlenmiştir. “Kulüplerin gençlik ve spor il veya ilçe başkanlıklarına kuruluş bildirimini tüzük ve eklerini vermek suretiyle tüzel kişilik kazanacakları ve tescil ile gençlik ve spor teşkilatına katılacakları öngörülerek hukuki statüleri belirlenmiştir. Kulüplerin denetimleri de tasarı ile düzenlenerek, yönetim yerleri, tesisleri, işletmeleri ve her çeşit eklentileriyle defterleri, hesap ve işlemleri, spor eğitimi çalışmaları, spor faaliyetleri ve diğer hususlar bakımından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce ve taahhüt ettikleri spor dalı itibariyle de ilgili spor federasyonu tarafından denetlenecekleri esası getirilmiştir. İfadeleri yer almaktadır. “Gelir ve giderler” başlıklı 17. madde ise: “Kulüpler, yönetim kurulu süresi ile sınırlı olmak üzere bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin %5 ini aşan miktarda kulüp gelir ve alacaklarını temlik edemezler. Bu hükme aykırı yapılan temliklerde kulüp başkan ve yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Kulüpler sponsorlar tarafından yapılan transfer harcamaları hariç, bir önceki gerçekleşen bütçelerinin %25 inden daha fazlasını transferde harcayamazlar. Kulüp başkan ve yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde yapılan borçlanmadan dolayı kulüple birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar”. Tasarının 18. maddesi, “resmi müsabaka ve diğer gösteri organizasyonlarından sezon içinde çekilen veya ihraç olunan kulüplerle aynı sezonda toplam beş maç saha kapatma cezası alan kulüplerin bir sonraki sezon GSGM, kamu kurum ve kuruluşları ile özerk federasyonlardan yardım alamayacağını ve belediyelerle, bağlı iktisadi işletmelerin spor kulüplerinin profesyonel spor branşlarına ve profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramayacağını” hükme bağlıyor.
Yeni yasa, spor kulüplerini, dernekler kanunundan kurtarırken, denetleme açısından Türkiye’de sporun mer

kezi yönetimi olan GSGM’ e yetki verilmesi noktasında, özerk federasyonlarla ileriki aşamada çeşitli problemler yaşamasına neden olacaktır. Ayrıca gelir ve gider, sponsorluk, kulüp başkanlarının harcama yetkileri, temlik ve belediyelerin kaynak aktarma gibi konulardaki yapılacak olan benzeri düzenlemeler…..bir çok problemi beraberinde getirecek olup, önümüzdeki dönemde spor kulüplerin tedbirlerini şimdiden almaları açısından önem arz etmektedir. 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.